Faqs, czyli o co pytacie

Profesjonalni instruktorzy i 8/10 uczestnik naszej szkoły zdający egzamin, tak to możliwe!


OŚRODEK SZKOLĄCY KIEROWCÓW POWINIEN ZAPEWNIĆ: SALĘ DO PROWADZENIA ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH DLA OK. 20 OSÓB, GDZIE KAŻDA MA ZAPEWNIONE MIEJSCE SIEDZĄCE Z MOŻLIWOŚCIĄ SWOBODNEGO ROBIENIA NOTATEK; NIEZBĘDNE POMOCE DYDAKTYCZNE (ODPOWIEDNIE URZĄDZENIA MULTIMEDIALNE I NOŚNIKI), KTÓRE SŁUŻĄ DO PREZENTACJI TREŚCI WYMAGANYCH NA EGZAMINIE. PONADTO TABLICA DO PISANIA (KLASYCZNA LUB MULTIMEDIALNA) I PLANSZA SŁUŻĄCA DO ANALIZOWANIA SYTUACJI SPOTYKANYCH PRZEZ KIEROWCĘ W RUCHU DROGOWYM; PLAC MANEWROWY MUSI BYĆ UTWARDZONY I WYŁĄCZONY Z RUCHU DLA POJAZDÓW NIEPRZEZNACZONYCH DO SZKOLENIA. JEGO INFRASTRUKTURA POWINNA UMOŻLIWIĆ WYKONANIE KAŻDEGO ZADANIA WYMAGANEGO NA EGZAMINIE PAŃSTWOWYM (WYJĄTKIEM JEST GÓRKA DO RUSZANIA NA WZNIESIENIU, TEGO MOŻNA UCZYĆ POZA PLACEM MANEWROWYM); OŚRODEK MUSI MIEĆ PRZYNAJMNIEJ JEDEN POJAZD DOSTOSOWANY DO DANEJ KATEGORII PRAWA JAZDY. OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW EUROMOTO SPEŁNIA WSZYSTKIE POWYŻSZE WARUNKI. JAKIE DOKUMENTY TRZEBA ZŁOŻYĆ, PRZYSTĘPUJĄC DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO?

WYMAGANY JEST NUMER PKK, TWOJE DOKUMENTY SZKOŁA NAUKI JAZDY PRZESYŁA DO STAROSTWA. JEŚLI KANDYDAT NIE UKOŃCZYŁ 18 LAT, NALEŻY PRZEDSTAWIĆ PISEMNĄ ZGODĘ RODZICÓW LUB PRAWNYCH OPIEKUNÓW. UWAGA: JEŚLI MASZ JUŻ PRAWO JAZDY INNEJ KATEGORII, TO ZAŁĄCZ JEGO KSEROKOPIĘ, NP. ZDAJĄC NA MOTOCYKLOWE PRAWO JAZDY KATEGORII A1, ZAŁĄCZ KSEROKOPIĘ PRAWA JAZDY KATEGORII B.

TAK, JEŚLI ZGŁASZAJĄCY NIE MA PRZY SOBIE DOKUMENTU UMOŻLIWIAJĄCEGO USTALENIE TOŻSAMOŚCI (DOWODU OSOBISTEGO, PASZPORTU LUB KARTY STAŁEGO POBYTU). EGZAMINATOR – ZE ZROZUMIAŁYCH WZGLĘDÓW – OBOWIĄZKOWO MUSI USTALIĆ TOŻSAMOŚĆ ZDAJĄCEGO. GDY W CHWILI ZGŁOSZENIA SIĘ NA EGZAMIN KANDYDAT NIE WYKAZUJE ODPOWIEDNIEJ SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ I/LUB PSYCHICZNEJ, RÓWNIEŻ NIE ZOSTANIE DOPUSZCZONY DO EGZAMINU.